ZWROT TOWARÓW
 

1. Klient będący konsumentem, ma prawo, bez podania przyczyny, odstąpić od umowy sprzedaży w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania towaru, zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014r.
O prawach konsumenta (Dz. U. 2014r. Poz. 827)

2.Odstąpienie od umowy, dla swojej ważności, wymaga złożenia przez klienta pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy oraz wysłanie go wraz z towarem i dowodem zakupu na adres:

 

HENRYK BRZESKI DOLLAR MODA
Kopernika 102B
81-456 Gdynia

1. Konsument jest zobowiązany do odesłania zakupionego towaru w stanie niezmienionym
w ciągu 14 dni od dnia przyjęcia towaru.

2. Formularz zwrotu można pobrać tutaj.

3. Sprzedawca ma 14 dni roboczych na rozpatrzenie zwrotu, sprawdzenie stanu produktu oraz opakowania i metek,
które muszą pozostać nienaruszone

4. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w wypadkach świadczeń o jego właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą. Oznacza to, że Sprzedawca nie ma obowiązku wymiany towaru wykonanego na zamówienie klienta lub na życzenie klienta zmodyfikowanego.

5. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu produktów

6. Sprzedawca ma 14 dni roboczych na zwrot pieniędzy od dnia otrzymania przesyłki